نقشه ماهواره ایی زنگیان

این نقشه های ماهواره ای زنگیان با چند زوم متفاوت از سایت گوگل ارت می باشد.در اولین تصویر روستای ارات بن مشخص می باشد و در باقی فقط زنگیان هست.متاسفانه اسم روستای زنگیان بر روی محل نیست.باید رفت سایتش و اسمشو نوشت.فعلا مجالی نیست.

/ 0 نظر / 111 بازدید